Friday, February 20, 2009

REKABENTUK KABINET DAPUR YANG BAIK BERDASARKAN PENGALAMAN

Merekabentuk kabinet dapur memerlukan kemahiran melukis yang boleh didapati melalui kursus-kursus dari ipta atau ipts atau sebagainya,tetapi membuat rekabentuk kabinet dapur yang baik memerlukan pengalaman bekerja.Ini kerana kebiasaannya pelukis pelan yang tidak berpengalaman tidak dapat melukis pelan mengikut kesesuaian peralatan dan teknik membuat kabinet dapur oleh tukang kabinet dapur.Kadangkala lukisan pelan akan diubahsuai semula oleh tukang kabinet dapur kerana kebanyakan pelukis pelan tidak memahami kaedah pembuatan kabinet dapur.T
Publish Post
ukang kabinet dapur lebih berpengalaman membuat kabinet dapur dan mengindahkan lagi rekabentuk kabinet dapur tersebut cuma mereka tidak pandai menyampaikan melalui pelan sebab tiada kemahiran melukis. pelanggan pula inginkan rekabentuk yang telah dipersetujui semasa melihat pelan.Kehendak-kehendak pelanggan tidak dapat disampaikan dengan jelas.Oleh kerana itu anda memerlukan seorang pelukis pelan kabinet dapur yang juga mahir dalam pembuatan dan penggunaan aksesori kabinet dapur.ini kerana setiap aksesori mempunyai saiz yang telah ditetapkan.Sebarang penggunaan aksesori secara langsung akan mengubah rekabentuk kabinet dapur.Disini anda akan mula mendapat maklumat berkenaan kabinet dapur oleh seorang yang berpengalaman dalam lukisan perspektif kabinet dapur dan juga berkemahiran dalam pembuatan pelbagai jenis kabinet dapur.

No comments:

Post a Comment